Nguyên tắc chung: Mệnh giá gói được tính căn cứ vào mức học phí công bố năm học 23-24, cấp lớp bắt đầu tham gia và số năm tham gia gói. (Thời gian tham gia gói từ 3 năm trở lên)
TH1:
Số năm tham gia gói dưới 5 năm (tối thiểu là 3 năm) thì mức chiết khấu là 10% trên tổng số tiền tính ra.
TH2:
Số năm tham gia gói từ 5 năm đến 9 năm thì mức chiết khấu là 15% trên tổng số tiền tính ra.
TH3:
Số năm tham gia gói từ 10 năm đến 12 năm thì mức chiết khấu là 20% trên tổng số tiền tính ra.
Lưu ý: Mỗi học sinh được submit một form riêng nếu anh/chị đăng ký cho 02 con trở lên vui lòng submit 2 lần.
single-register
  • Thông tin phụ huynh
  • Thông tin học sinh
  • Summary

Thông tin phụ huynh

Họ và tên
Họ và tên
Họ
Tên
Địa chỉ
Địa chỉ
Thành phố
Tỉnh/Huyện
Mã bưu điện
Quốc gia
Scroll to Top